Menu
Your Cart

Opšti uslovi kupovine

  Registracija Korisnika

Registracija Korisnika za korišćenje Usluge vrši se u procesu online kupovine, odnosno kada Korisnik odluči kupiti određeni proizvod. Podaci prikupljeni od strane Korisnika prikupljaju se isključivo i samo u svrhu obavljanja online transakcije. S.Z.D Ventil Shop garantuje  Korisnicima da prikupljeni podaci neće biti korišćeni za bilo koju namenu osim omogućavanja online kupovine putem  Ventil Shop  web shop-a, bez prethodne dozvole Korisnika.
 

Web Prodavnica Ventil Shop IZJAVLJUJE DA JE U SISTEMU PDV-a. NA KUPLJENE ARTIKLE IMATE MOGUĆNOST DA POVRATITE POREZ.


 Korisnik kupovinom, potvrđuje sledeće:

- da je u celosti upoznat i prihvata Uslove  korišćenja usluge  Ventil Shop webshop-a.
- tačnost i potpunost u obrascu navedenih podataka, i daje saglasnost da 
 Ventil Shop može, skladno odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, obrađivati lične  podatke naznačene u obrascu, za potrebe svojih evidencija i pružanja drugih usluga, obaveštavanja o novim proizvodima i uslugama i unapređenja usluga.  Ventil Shop  navedene podatke može davati trećem licu u svrhu izvršavanja Usluge dostave, zaštite interesa korisnika  Ventil Shop usluga i  sprečavanja eventualnih zloupotreba.
 

Garancija kvaliteta

 Ventil Shop garantuje za kvalitet svih proizvoda iz ponuđenog asortimana. Za sve proizvode pod garancijom važe pravila koja su navedena u garantnom listu.Garancija ne važi u slučaju kvara nastalog kao posledica  neodgovarajuće upotrebe , nestručne ugradnje kao i fizičkog oštećenja koji je prouzrokovan od strane kupca. Montirane ventile nismo u mogucnost da primimo nazad.


 
Ventil Shop zadržava pravo količinskog ograničenja kupovine artikala u specijalnoj ponudi web shop-a. Uslovi ograničenja (količina i rok).

 Ventil Shop nije obavezan o ograničenju specijalno obavestiti kupca, osim kroz ponuđenu količinu na web stranicama web shopa.
 Ventil Shop se u potpunosti odriče svake odgovornosti za šetu koja može nastati Korisniku i trećem licu:u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja  web shop-a, osim ako šteta nije    nastala krivicom  Ventil Shop -a.
 Ventil Shop neće odgovarati za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske konekcije prilikom korišćenja web stranica i popratnih usluga.
 Sporni slučajevi rešavaće se u skladu s odredbama važećeg Zakona o elektronskoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na Internet trgovinu.
 

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje  Ventil Shop web shop-a podrazumeva saglasnost kupaca sa svim navedenim na ovoj stranici.
 Ventil Shop je u obavezi da se pridržava svega navedenog, a eventualne izmene postojećih uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani naše Internet prodavnice i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim kupcima, tj, korisnicima.