Menu
Your Cart

HIDRAULIČNE KOMPONENTE

HIDRAULIČNE KOMPONENTE


Hidraulične komponente predstavljaju ključne delove hidravličnih sistema, kojii omogoćavaju prenos moći i nadzor gibanja s pomoću ulja. Ove komponente se koriste za različite industrijske potrebe, koje uporavlja hidraulika. Neke od ključnih hidravličnih komponenta:

  1. Hidravlična pumpa: Srce hidravličnoga sistema, koji pretvara mehaničku energiju u hidravlični pritisak. .

  2. Hidraulični cilindri: Sastavljen i cevi, klipa, klipnjace i zaptivki, omogoćavaju pretvaranje hidravlični pritisak u mehaničko delo. Cilindri su osnovna sredstva pri izvajanja tereta i dizanje.

  3. Hidravlični ventil: Odredjuju protok i smer hidravličnog pritiska u sistemu. Različne vrste ventila imamo na raspolaganju smerne ventile, blokirajuće ventile, rasteretne ventile.

  4. Hidravlična cev: Prenosi hidravlično tečnost od hidraulične pumpe do cilindra i drugih komponenti .

  5. Hidravlični rezervoar: Skladište hidravlične tečinodti služi još za hlađenje i filtraciju sistema.

  6. Akumulatori: Skladište za dodatnu energiju pomaže i ojača odzivnost i stabilnost hidravličnega sistema.

  7. Manometri in senzori: Merila hidravličnih pritisaka, protok i druge parametre za nadzor i prilagođivanje delovanja sistema.

Hidravlične komponente se zdužuju za različite konfiguracije, od prostih hidravličnih sistema do kompleksnih industrijskih sistema. Njihova značaljnost igraju ključnu ulogu pri štelovajućih hidrauličnih sistema, građevinsku mehanizaciju, zdravstvenu industriju, automobilsku industriju i proizvodnju.